Bộ điều khiển chăn điện HD150 với 6 nút điều chỉnh nhiệt, tự ngắt sau 3 tiếng

Bộ điều khiển chăn điện HD150 với 6 nút điều chỉnh nhiệt, tự ngắt sau 3 tiếng